luns, 7 de marzo de 2016

Curso de Fruticultura en Cerdido da Rede Xiana 2 da Deputación da Coruña


Aberto o prazo de inscrición para novo Curso de Fruticultura en Cerdido da Rede Xiana 2 da Deputación da Coruña.


Vaise realizar en CERDIDO un curso de AGAF0108 FRUTICULTURA (RD 1228/2006, de 27 de outubro, BOE de 3 de xaneiro de 2007)

Horario: de 9 a 14,30 H

Lugar: Casa da Cultura do concello de Cerdido.

O curso comezará na segunda quincena de marzo, e ten unha duración total de 880 horas (600 horas de formación teórica, 80 horas de orientación laboral e 200 horas de formación práctica en entidades e empresa da provincia relacionadas co sector). Os contidos son os seguintes:
  • UC0517_2: Realizar os labores de preparación do terreo e de plantación froitais.
  • UC0528_2: Realizar as operacións de cultivo, recolección, transporte e primeiro acondicionamento da froita.
  • UC0525_2: Controlar as pragas, enfermidades, malas herbas e fisiopatías.
  • UC0526_2: Manexar tractores e montar instalacións agrarias, realizando o seu mantemento.
Obxectivos do curso: proporcionar a información, formación e experiencia profesional necesaria para realizar as pequenas operacións de instalación, mantemento, produción, recolección nunha explotación froitícola, controlando a sanidade vexetal, manexando a maquinaria, aplicando criterios de boas prácticas agrícolas, de rendibilidade económica e cumprindo coa normativa medio ambiental, de control de calidade, seguridade alimentaria e prevención de riscos laborais.

Os requisitos académicos e de formación para poder participar son os mesmos que para o acceso a un certificado de profesionalidade de Nivel 2.

O prazo de inscrición é dende hoxe mércores 3 de Marzo até o mércores 16 de Marzo.

Aberta a toda persoa interesada das comarcas de Ortegal, Eume e Ferrolterra.

Para calquera dúbida podedes poñervos en contacto cos responsables municipais do proxecto en cada concello.

||||||||||||||||||||